YB - Feyenoord (2:0)

24.10.19 Fotografen: Anthony Anex, Peter Klaunzer (Keystone-SDA)